Plan Dnia

Plan Dnia
Głównym założeniem przedszkola jest nauka przez zabawę.

Plan dnia w każdej grupie wiekowej jest dostosowany do rozwoju dzieci, nie jest sztywny, wychowawca decyduje każdego dnia ile dzieci potrzebują czasu na daną czynność.

 • 6:30 - 9:00 Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań / zabawy ruchowe ze śpiewem integrujące dzieci
 • 9:00 – 9:30 Śniadanie
 • 9:30 – 10:00 Zajęcia dydaktyczne związane z realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego (I praca własna)
 • 10:00 – 10:30 Zajęcia realizowane zgodnie z kalendarium miesięcznym. Przed rozpoczęciem każdego miesiąca kalendarium jest udostępniane na tablicy ogłoszeń w placówce oraz w przedszkolnej aplikacji. ( Przykładowe kalendarium do pobrania tutaj )
 • 10:30 – 11:00 Zajęcia z języka angielskiego
 • 11:00 – 11:30 II Śniadanie
 • 11:30 – 13:30 Zabawy w terenie / wycieczki / spacery / w zależności od pogody zabawy swobodne w kącikach zabaw
 • 13:30 – 14:00 Obiad
 • 14:00 – 14:30 Zajęcia dydaktyczne związane z realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego (II praca własna)
 • 14:30 – 17:30 Praca indywidualna i wyrównawcza z dziećmi/zabawy w kącikach zainteresowań / zabawy na placu zabaw
 • Nie ma wyznaczonej konkretnej godziny do której należy przyprowadzić dziecko do przedszkola – to Rodzice decydują o której przedszkolak pojawi się w placówce.