Plan Dnia

Plan Dnia
Głównym założeniem przedszkola jest nauka przez zabawę.

Plan dnia w każdej grupie wiekowej jest dostosowany do rozwoju dzieci, nie jest sztywny, wychowawca decyduje każdego dnia ile dzieci potrzebują czasu na daną czynność.

  • 6:30 - 9:00 Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań / zabawy ruchowe ze śpiewem integrujące dzieci / poranna gimnastyka
  • 9:00 – 9:30 Śniadanie
  • 9:30 – 11:00 Zajęcia dydaktyczne związane z realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego / Zajęcia z języka angielskiego
  • 11:00 – 11:30 Drugie śniadanie
  • 11:30 – 13:00 Wycieczki, spacery i zabawy w terenie, zajęcia programowe
  • 13:00 – 13:30 Chwila relaksu – odpoczynek na leżaczkach/ czytanie bajek przez nauczyciela / słuchanie nagrań bajek / muzyki relaksacyjnej / swobodne zabawy w kącikach zabaw
  • 13:30 – 14:00 Obiad
  • 14:00 – 17:30 Praca indywidualna i wyrównawcza z dziećmi /zajęcia dodatkowe zawarte w ofercie przedszkola/ Zabawy w kącikach zainteresowań/ zabawy na placu zabaw.