EU

Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+ 2022-2029
Szczegóły:
  • Nazwa zadania „Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+ 2022–2029”
  • Beneficjent: MGM sp. z o.o.
  • Zadania, działania, które będą realizowane w projekcie: 1. wykonanie projektu żłobka 2. wykonanie wiaty do wózki 3. wykonanie przyłącza kanalizacyjnego 4. wykonanie instalacji elektrycznej 5.wykonanie ścianek działowych w żłobku oraz wykonanie ścianek działowych w pomieszczeniach wspólnych 6. wykonanie instalacji wodnej 7. wykonanie łazienki 8. wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego 9. Wykonanie podkładu podłogowe 10. zakup drzwi wejściowych 11. wykonanie instalacji alarmowej 12. wykonanie sufitu podwieszanego 13. zakup i montaż podłogi
  • Grupa docelowa: dzieci, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; rodzice; opiekunowie,
  • Cele projektu: utworzenie 23 miejsc opieki w żłobku i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy,
  • Efekty, rezultaty projektu: utworzenie 23 miejsc opieki w żłobku. Dofinansowanie funkcjonowania żłobka.
  • Wartość zadania: 503 578,03 zł
  • Wartość dofinansowania z UE: 285 428,88 zł