OFERTA

Oferta
Rok szkolny /

Do Dwujęzycznego Niepublicznego Przedszkola „Mieszko I” przyjmujemy dzieci w wieku 2,5 roku do 6 lat. Prowadzimy również roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne dla dzieci sześcioletnich, czyli tak zwaną „zerówkę”.
Rekrutacja trwa cały rok.

Oferujemy:
 • Realizację podstawy programowej (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej).
 • Zajęcia z jęz. angielskiego metodą immersji językowej (immersja z jęz. angielskiego oznacza dosłownie „zanurzenie”, czyli możliwość obcowania przedszkolaków z językiem w sytuacjach codziennych, między innymi takich jak: jedzenie, zabawy oraz inne czynności wykonywane w trakcie pobytu w przedszkolu).
 • Zajęcia rytmiczne (niezbędnym elementem naszych pociech będą gry i zabawy umuzykalniające, które będą prowadzone przy akompaniamencie gitary, pianina czy nagrań muzyki. Maluchy uczą się tańca, piosenek i odtwarzania muzyki ruchem ciała).
 • Zajęcia gimnastyczne przy współpracy ze Szkołą Tenisową Score (zabawy ruchowe kształtujące sprawność fizyczną dzieci, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej – zajęcia będą się odbywały również na zewnętrznym terenie Przedszkola) .
 • Zajęcia logopedyczne (gry i zabawy logopedyczne wspomagające prawidłowy rozwój mowy dziecka prowadzone przez profesjonalnego Logopedę. Dzięki temu zwiększamy ich możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka ojczystego).
 • Zajęcia przyrodnicze oraz ogrodnicze (umożliwienie dzieciom pogłębiania i poszerzenia wiadomości na temat przyrody zgodnie z indywidualnymi możliwościami wykorzystując różnorodne środki, formy i metody pracy).
 • Zajęcia plastyczne i artystyczne (będziemy często bawić się przy pomocy masy solnej, plasteliny, papieru czy innych materiałów. Skupimy się na rozwoju dziecięcej wyobraźni, ekspresji twórczej, umiejętności posługiwania się różnymi przyborami czy sprawności manualnej. Nauczymy się współpracy w grupie a może nawet odkryjemy talenty….)
 • Zajęcia kulinarne (stwarzanie okazji do czerpania radości z doświadczeń kulinarnych, kształtowanie umiejętności zdrowe i racjonalnego odżywania, rozwijanie i doskonalenie zmysłów podczas przygotowywania i smakowania przyrządzonych potraw, rozwijanie samodzielności i umiejętności samoobsługowych).
 • Gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki krajoznawcze (zapewnianie codziennej porcji ruchu na świeżym powietrzu dzięki której wzmacniana jest odporność u dzieci).
 • Spektakle teatralne (kontakt ze sztuką umożliwia dzieciom rozwinięcie myślenia, wyobraźni a także jest to świetna zabawa i rozrywka).
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi (zapraszanie do przedszkola ludzi prezentujących ciekawe zawody).
 • Wspólne obchodzenie świąt i różnych uroczystości (Dzień Dziadka i Babci, Dzień Rodziny, Dzień Dziecka, Bal Karnawałowy, Halloween).